Företagsutbildningar – gammal

Kylutbildningar

Finns det företagscertifikat på er verkstad?

Sedan den 1/7-2017 måste det finnas  detta certifikat för att få jobba med AC fordon. Det är ett bevis på att både kunskap och rätt utrustning finns på berörd vekstad. Ni bilägare, fråga innan AC reparation om verkstaden är certifierad. Finns det certifikat finns det också tillräckligt med kunskap om AC system.

Välkommen med din anmälan

http://kylutbildningar.se

 

Kategori V

Utbildningen kategori V vänder sig till dig som arbetar på verkstad eller i fält och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbete på luftkonditioneringsutrustningar på motorfordon/maskiner och som har för avsikt att genomgå examinationsprov för att kunna ansöka hos INCERT om certifiering i Kategori V för att få jobba med luftkonditionering i fordon understigande 20 ton CO2eq (motsvarande 14 kg R134a).

Enligt ansökningshandlingar för företagscertifikat hos Incert.

Myndighetskravet är att varje verkstad där service och reparationsarbeten på mobil AC utförts måste ha minst en certifierad person anställd som utför arbetet eller som alltid ska finnas på plats om arbetet utförs av icke certifierad personal för att ingrepp i luftkonditionerings utrustningar ska få utföras.

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om AC-utrustning i fordon samt känna till de regler om fluorerande växthusgaser som gäller enligt myndighetskraven.

Viktigt!

Utbildningarna kräver matematikkunskaper och läsförståelse motsvarande årskurs 9. Utan detta är det mycket svårt att tillgodogöra sig utbildningen.

Företagscertifikat kategori V

I den nya förordningen krävs att företaget har ett företagscertifikat för arbeten inom kategori V. Detta har tidigare gällt kategori I och II.

För mer information gå in på:

http://kylutbildningar.se

 

Killarna förbereder sig för att göra ett prov i Kategori V.

När man gjort och klarat provet kan man söka företagscertifikat.