Boka Heta arbeten

Boka utbildning direkt

Heta arbeten

Utbildningen i heta arbeten är en kurs på 1 dag och till för de som utför Heta Arbeten arbetsplats där det finns risk för brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg som avger värme i form av friktion. När dessa brandfarliga heta arbeten utförs på tillfällig arbetsplats kallar vi dessa för Heta Arbeten.

 

Varför behöver man ha ett Heta Arbeten certifikat?

Heta Arbeten finns i många branscher som industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några.

De är försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Dessa krav regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

 

Utbildningsmål

Att deltagaren får grundläggande kunskaper och färdigheter och att man kan arbeta förebyggande mot brand, som i sin tur möjliggör en säker hantering för de arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

 

Kursbeskrivning

Heta Arbeten är en 1 dagars utbildning med utbildningsmaterial från brandskyddsföreningen som är anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk släckövningsdel.

 

Teorin omfattar

  • Säkerhetsregler
  • Brandkunskap
  • Organisation på tillfällig arbetsplats

Praktiken innefattar en släckningsövning med handsläckare.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter deltagarnas tidigare kunskaper.

 

Utbildare

Våra utbildare är certifierade och vi använder Brandskyddsföreningens senaste utbildningsmaterial.

 

Pris

2.800kr ex. moms (fika och lunch ingår).

För mer information kontakta Peter Paulsson 076-336 35 83, peter@bojo.se

Anmäl dig till utbildningen

Välj datum

Utbildningar och kurser inom fordonsbranschen - sedan 1996.

© 2023 Bojo Utbildningar AB

KONTAKT

Tel: 0142-159 60
E-post: info@bojo.se
Hallevadsgatan 1 B, 595 35 Mjölby
Privacy Policy