Svetsutbildning

Öppen utbildning

Målsättning

Efter utbildning ska deltagaren kunna:

 • Arbeta säkert vid svetsning och kunna förbereda arbetet rätt
 • Använda skyddsutrustning på rätt sätt.
 • Kunna funktionerna på en modern MIG/MAG-svets.
 • Ha kännedom om vad som påverkar kvaliteten vid svetsning.
 • Ha rätt handlag vid svetsningen för att nå upp till gällande kvalitetskrav.
 • Kunna bedöma svetsens kvalitet visuellt.
 • Avlägga svetsprov i 1.0mm plåt
 • Deltagarna ska kunna avlägga en kälsvets i svetsklass-C enligt SS EN ISO 5817. Provningen sker med visuellt test och mätning på svetsens storlek. En kompletterande förstörande provning med makroprov för kontroll av svetsens inträngning i materialet.
 • Deltagarna ska kunna avlägga en stumsvets i svetsklass-C enligt SS EN ISO 5817. Provningen sker med visuellt test och mätning på svetsens storlek. En kompletterande förstörande provning med bockprov för kontroll av svetsens kvalitet och hållfasthet.
 • Vid godkännande av svetsprov erhålls ett svetsdiplom att man genomgått en svetskurs med en svetsarprövning enligt SS EN ISO 5817 i kvalitetsnivå C.

Innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet

Vilka hälsorisker som finns vid svetsning i en bilkaross.
Exempel: Vad innehåller svetsröken, Vad kan jag göra för att minska risken att exponeras av dessa.
Vikten av att skydda sig mot ljusbågen och värmen, hur man lämpligast gör detta.

Personlig skyddsutrustning

Vad som är bra skyddskläder, skor, handskar, hörselskydd och svetshjälm för att minimera risken att skadas under ett svetsande arbete.

Modern svetsutrustning

Funktioner på en modern svetshjälm: Hur ställer man in rätt?
Hur inställningarna kan se ut på en modern svetsutrustning: Vilka funktioner som finns som underlättar att ställa in rätt svetsparametrar.

Svetsteknik

Genomgång av viktiga parametrar för hög kvalitet inom MIG/MAG-svetsning. Exempel på vad som påverkar kvaliteten :

 • Brister i rengjort arbetsstycke.
 • Fel handlag (pistolvinklar / trådutstick / svetshastighet)
 • Brister i kunnande hur man ställer in svetsen och svetshjälmen rätt.

Genomgång av standarden för smältsvetsning SS EN ISO 5817
Vad bedömer man visuellt vid ett svetsförband? Vad är en bra eller mindre bra svets och varför.
Vilka avvikelser får finnas/ej finnas och varför.
Genomgång av ett svetsdatablad: WPS (Welding Procedure Specification)

Materiallära

Varför får man en deformation av plåten när den svetsas?
Vad man kan göra för att minska deformationen.
Genomgång av strukturförändringar i materialet (HAZ).

Svetsgas

Lämplig svetsgas och dess fördelar.
Svetsgasens uppgift och vad den påverkar.

Tillsatsmaterial

Lämplig svetstråd och fördelar med den och varför.

Praktisk övning

På stumsvets och kälsvets i 1.0mm plåt i olika positioner.
För att lära sig ställa in svetsen/svetshjälmen rätt
För att få kunskap om rätt handlag till aktuell svetsfog.
För att få ökad förståelse för bedömningen lagda svetsar.
Visuell kontroll på lagda svetsar – bra eller mindre bra.
Oförstörande provning med penetrant-metoden
Förstörande provning med makroprov (kälsvets) och bockprov (stumsvets)

Omfattning

3 heldagar 

Pris

9.300 SEK + moms. Lunch och kaffe ingår.

Anmäl dig till utbildningen

Öppna utbildningar

Ta del av våra öppna utbildningar lackering, glasarbete och svets. Under respektive utbildning hittar du aktuella datum. 

Lackreparation av småskador

Öppen utbildning 

Lackvård

Öppen utbildning 

Efterjustering av lackering

Öppen utbildning 

Glasarbete - byte av rutor

Öppen utbildning

Svetsutbildning

Öppen utbildning 

Kylutbildningar 

Öppen utbildning

Utbildningar och kurser inom fordonsbranschen - sedan 1996.

© 2023 Bojo Utbildningar AB

KONTAKT

Tel: 0142-159 60
E-post: info@bojo.se
Hallevadsgatan 1 B, 595 35 Mjölby
Privacy Policy